Kansli

Kansliet är inrymt i Hembygdsmuseet.

Föreningens adress är:

Gillberga Hembygdsförening

Marknadsvägen 10

661 95 Värmlands Nysäter

Organisationsnummer 874400-5862 

 

För kontakt med föreningen se kontaktpersoner på hemsidan.

Det går även att skicka e-post: kansli@gillbergahembygd.com

 

Vill Du bli medlem ? Betala in medlemsavgiften till vårt Bankgiro 866 -7198

Medlemsavgiften är:  150 kr för enskild och 200 kr för familj.

Du kan också ringa till vår kassör Elisabeth Ehne och få ett inbetalningskort skickat till dig.

Telefon 070-44 11 244