Kansli

Kansliet är inrymt i Hembygdsmuseet.

Föreningens adress är:

Gillberga Hembygdsförening
Marknadsvägen 10
66195 Värmlands Nysäter

Organisationsnummer 874400-5862 

För kontakt med föreningen skicka e-post till: kansli@gillbergahembygd.com eller via kontakta oss.


Vill du bli medlem? Betala in medlemsavgiften till vårt Bankgiro 866 -7198

Medlemsavgiften är:  150kr för enskild och 200kr för familj.

Du kan också kontakta oss här och få ett inbetalningskort skickat till dig.