Släktforskning

I vårt kansli i hembygdsmuseet har vi inrättat ett särskilt rum för släktforskning.

Vi har följande utrustning:

Mikrofilm för Gillberga och Kila församlingar. Projektor för mikrofilm.

Mikrokort för 23 församlingar runt omkring Gillberga.

Generalmönstringslängder för Närkes- Värmlands och Värmlands regementen.

Generalmönstringslängder för Värmlands Fältjägare.

Sockenstämmoprotokoll för Gillberga, kartmaterial mm.

3 läsapparater för mikrokort.

Litteratur med anknytning till släktforskning.


Öppet efter överenskommelse.

Kontaktperson: Elisabeth Ehne, tfn 070-4411244.