Rättarebostaden

Så vitt vi i dag vet är huset ett av de äldsta i Nysäter. Vi vet genom husförhörslängderna att det var bostad för anställda på Nysäters gård redan i slutet av 1800-talet. I början av 1900-talet kallades innehavaren ”rättare” på gården och namnet Rättarebostaden har sedan dess hängt med till våra dagar. När huset uppfördes från början vet vi för närvarande inte men att det var knutet till anställda vid Nysäters gård fram till 1960-talet är väl känt. Från det att Gillberga kommun övertog gården har huset varit uthyrt som privatbostad.

Själva byggnaden har en gedigen timmerstomme med utvändig brädfordring under tak av plåt. På norra gaveln finns en utbyggnad i ett våningsplan under tak av plåt och där fanns ”köksingången” som troligen var den ursprungliga ingången till huset. Invändigt är huset renoverat och i samband därmed moderniserat och i mycket bra skick. I samband med renoveringen har interiören ändrats och bland annat har verandan och ingången på framsidan tillkommit. Fönstren på framsidan är dock original vilken framgår av att fönsterrutorna i stor utsträckning är gjorda av handblåst glas, gissningsvis från Glava glasbruk.

I dag har huset två rum och kök jämte badrum på nedre botten och ett rum och oinredd vind på övre våningsplanet. Hembygdsföreningen har i dag sitt kansli och annan administrationsverksamhet förlagd till denna byggnad. Ett rum har inrättats för släktforskning med den utrustning som tidigare fanns på det nu nedlagda Nysäters Bibliotek.

Därifrån kommer också en del av den omfattande samling Värmlandslitteratur som förvaras i sammanträdesrummet.

Fram till 1960-talet fanns på husets baksida en utbyggnad som användes som fotoateljé av fotografen Karlsbo som tidvis var verksam på orten. När denna utbyggnad uppfördes är inte känt och inte heller om det var någon utöver Karlsbo som använt den. Om Karlsbo och hans verksamhet finns en omfattande dokumentation hos Säffle Hembygdsförening. Vi har också ett 100-tal glasplåtar med motiv från trakten från Karlsbos verksamhet här.

Om det är någon som vet mer om huset och dess historia är vi tacksamma att få kontakt och ta del av denna information.

-


Gillberga Hembygdsförening har renoverat Rättarbostaden under 2022 med hjälp av bidrag från Eu:s landsbygdsprogram och medfinansiering från Säffle Kommun. Föreningens medlemmar har bidragit med ideellt arbete. Rättarbostaden har fått ett nytt tvättrum och ett totalrenoverat badrum, köket är renoverat med nytt tak och ny golvmatta. Ett vindsutrymme har förberetts med golv.

Bilder