Nyströmsstugan

Byggnaden har en gedigen timmerstomme som utvändigt är brädfordrad. Takbeläggningen består av slät plåt utan falsning vilket är ovanligt. Huset innehåller kök och kammare på nedre botten och ett inrett mindre rum och öppen vind på övre plan. Huset hade stått obebott under några år och var inte i bästa skick när vi övertog. Bland annat var och är fortfarande murstocken i sådant skick att eldningsförbud råder. Den är dessutom troligen full med kajbon. Uppvärmningen av bostaden var tidigare helt baserad på köksspisen vilket inte var ovanligt i mindre bostadshus. Dessutom saknas både vatten och avlopp. Vattnet hämtades då från en närbelägen källa med pump men denna är numera borta. Slask fick bäras ut och användes troligen tidvis till mat till gris och höns.

Sedan hösten 2006 utnyttjas huset av Föreningen Tingshuset. Innan de flyttade in, gjorde de en invändig renovering av kök och kammare och tillskapade en mysig arbetsplats för sin dokumentationsverksamhet. En del yttre reparationer bl.a. av taket återstår dock.

Hur gammalt huset är har vi inte lyckats utröna. Enligt vad gamla nysätersbor har berättat är huset flyttat till dess nuvarande plats någon gång kring 1920-talet. Det användes därefter som arbetarebostad till Nysäters gård. Enligt samma källa skall byggnaden ursprungligen ha varit det gamla soldattorpet för Nysäters rote. Den hette då ”Nydströmre” och låg utmed den gamla landsvägen mellan Nysäter och Ökne. Namnet härstammar från den indelte soldaten för Nysäters rote och som hade soldatnamnet Nyström. Vi kommer att bevara namnet på huset i fortsättningen även om adressen numera är Nyströmsvägen 16.

Till huset hör en äldre ekonomibyggnad med utrymme för hushållsgris, höns och vedbod.  Byggnaden, som numera användes som förråd, är troligen nyuppförd på plats i samband med att boningshuset flyttades dit.

Sannolikt finns mera uppgifter om soldattorpet att hämta i Krigsarkivets handlingar om Gillbergs kompani men det får bli ett framtida forskningsobjekt.

Renovering gjord i stugan 2016 med bidrag från landsbygdsprogrammet. 

Nyströmsstugan