Marknadsbodarna

Förvaltas av Hembygdsföreningen.

Värmlands Nysäters läge i skärningspunkten mellan sjöleden Säffle – Arvika, landsvägen mellan Säffle – Arvika och landsvägen mellan Karlstad och Östfold i Norge har haft stor betydelse som marknadsplats. Att det är en gammal plats visas bland annat av den stora gravhögen invid marknadsplatsen. Marknadsområdet ligger på mark tillhörande Nysäters gård som är en av de större gårdarna i trakten. Numera ägs området av Säffle kommun medan boningshuset med tomt är i privat ägo.

Att handel bedrivits på området finns dokumenterat sedan 1756 och här kan man ännu i dag se hur en marknadsplats kunde se ut vid mitten av 1700-talet. Handeln skedde längs med en central gata, Marknadsgatan med en tvärgata, Norra tvärgatan, och en gata från  Marknadsgatan mot öster som kallades Hattmakaregatan, allt enligt en karta från 1846 med 60 bodar inritade. Bodarna var timrade med luckor ut mot gatorna och de ägdes av innehavaren av gården på vars mark de låg. Enligt kartan och dokumentation var vissa av bodarna privatägda, uppenbarligen ett tiotal. Detta förhållande kan tyda på att marknaden var av stor betydelse för köpmännen som hade anledning att försäkra sig om en plats på den årliga marknaden.

Officiellt upphörde marknaden 1869 men drevs vidare i form av torgdag fram till början av 1930-talet. På hembygdsföreningens museum finns de äldsta kända bilderna från marknaden 1901 men det finns också bilder från senare marknader. Dokumentation visar också att båttrafiken hade stor betydelse som transportmedel i samband med marknaderna.

Sedan marknaden upphört fick bodarna förfalla och i samband med vägomläggning revs också många av bodarna och transporterades bort. Genom insats av den nybildade hembygdsföreningen 1934 togs initiativ till bevarande av området och dess unika bodar. I dag finns 23 bodar kvar på ursprunglig plats och sedan den 29 december 1971 är de skyddade som byggnadsminne tillsammans med det timrade magasin som ligger på området. Några marknadsbodar har också flyttats till Mariebergskogen i Karlstad.

1984 återupptogs Nysäters marknad och årligen den sista lördagen i augusti månad där det köpfest där de gamla bodarna återigen får spela huvudrollen.

Det gamla sädesmagasinet som ligger i anslutning till marknadsområdet användes, enligt uppgifter i gamla handlingar, till arrest för omhändertagna fyllerister och slagskämpar vi marknaden och kallas i dagligt tal för ”finkan”.

Marknadsplatsen med byggnader ägs av Säffle kommun och förvaltas av Gillberga Hembygdsförening. Utöver marknaden är årligen en välbesökt samlarmässa sista söndagen i juli månad. I övrigt är det möjligt att utnyttja området för olika tillställningar vilket också har skett vid olika tillfällen.

För den som vill veta mer om den gamla marknaden finns hos Hembygdsföreningen boken ”Vi möts på Nysätermon” som kan köpas i vårt Hantverkskafé eller genom postorder.

Bodarna