Gamla järnhandeln

På Marknadsvägen 10 ligger en tvåvåningsbyggnad som numera kallas "Gamla järnhandeln" och tillhör Hembygdsföreningen. Den har en lång och intressant historia från det att första delen av huset byggdes redan 1860-talet.

Från början var huset en timmerbyggnad i ett plan, som inrymde en lanthandel. Tiden fram till år 1877 är dokumentationen osäker, men uppgifter finns om att huset varit en filial till en lanthandel i Ökne. (Ökne med omgivning var på den tiden något av en huvudort i Gillberga)

1877 öppnade Anders Fredrik Karlsson den första lanthandeln i Nysäter i samma byggnad och där bedrev han handel med spannmål och diverse.

Butiken såldes 1913 till Svante Danielsson från Åmål. Han ändrade sortimentet till att bli järn-handel med Ivar Bergvall som föreståndare. Snart blev Danielsson och Bergvalls kompanjoner och 1922 övertog Bergvall affären helt.

År 1916 byggde Danielsson på huset med en övervåning, avsedd för bostadsändamål, ett arbete som utfördes av den i Gillberga kände A.G. Bergkvist från Källås. Bergvall flyttade med sin familj in i den nyinredda våningen där de sedan bodde fram till inflytten till egen villa. Därefter utnyttjades lokalerna som lager till järnhandeln.

Järnhandeln upphörde 1967 och lokalerna utnyttjades en tid som rörlager. I sluter av 1980-talet började Hembygdsföreningen intressera sig för lokalerna, som varit i Gillberga kommuns ägo till följd av att kommunen köpt Nysäters gård på vars mark byggnaden låg. Då kommunen senare införlivades med Säffle kommun, var denna ägare till byggnaden. Till en början fick föreningen hyra byggnaden för 100: - per år och senare överläts den till föreningens ägo.

Hösten 1989 startade Hembygdsföreningen en renovering av lokalerna, som då var i dåligt skick.

Bostaden på övre våningen renoverades till att motsvara en 30-tals lägenhet, som också möblerades som en sådan. En del av affärslokalen avdeledes till förråd men i övrigt behölls den gamla inredningen och man gjorde så få ingrepp som möjligt, för att bevara den gamla prägeln av lokalen. Kontoret renoverades och ändrades till kök för att kunna utnyttjas i verksamheten.

Bergvalls Järnhandel var den vanliga benämningen på byggnaden, och föreningen ville ha en benämning som anknöt till denna verksamhet. Styrelsen beslöt att den därför skulle kallas "Gamla Järnhandeln", som ett minne av den tid, då den var något av ett centrum i bygden.

Gamla Järnhandeln är numera platsen för Hembygdsföreningens populära Hantverkskafé, som under tre sommarmånader utgör en samlingsplats för besökare från när och fjärran.

Göte Söderquist

Bilder

Gamla järnhandeln

Nymålad och upprustad och ny handicapramp 

Tack vare bidrag från: