Finkan

Spannmålsmagasinet "Finkan"

På norra sidan av Marknadsvägen, mitt emot Stallbyggnaden, liggen en rödmålad timmerbyggnad i tre våningsplan och under tak av skiffer. Byggnaden är gårdens spannmålsmagasin.

Vi har ingen säker information om från vilken tidsperiod byggnaden härstammar, men gissningsvis troligen från mitten av 1800-talet, kanske tidigare.

Till varje större gård fanns en särskild byggnad, där man förvarade spannmålsskörden efter att tröskningen skett på senhösten. Säden samlades i säckar som bars på ryggen uppför trapporna till de olika våningsplanen, där säckarna tömdes i olika fack "bingar" för förvaring. De "gluggar" som finns på byggnadens väggar, hade till uppgift att underlätta luftcirkulationen för att förhindra mögel och andra skador. Ett annat problem i samband med förvaringen, var skador genom råttor och möss som det fanns gott om. En liten detalj i dessa sammanhang kan vi se på den stadiga ytter-dörren, där det i nedre högra hörnet finns en öppning, "katthål", så att gårdens kattor hade fritt tillträde för att delta i skyddet mot objudna gäster,

I dagligt tal kallas byggnaden för "finkan" och det kräver en förklaring. Det var nämligen så , att det på de årliga marknaderna förekom förtäring av brända och destillerade drycker (det hörde till) och detta fick till följd, att det uppstod aktiviteter, som av den närvarande ordningsmakter bedömdes som störande och ett omhändetagande ansågs föreligga. Bristen på lämpliga förvaringslokaler var påtaglig och man kom då på att den stadiga timmerbyggnaden i kanten av marknadsområdet var en lämplig förvaringsplats för därtill kvalificerade marknadsbesökare. Benämningen "finkan" har sedan levt kvar som ett minne av dåtidens marknader och ordningsbekymmer.

Byggnaden ingår numera som en del i marknadsområdet och används som förråd med anknytning till området. Liksom marknadsbodarna ägs huset av Säffle kommun men föraltas av Hembygdsföreningen.

Göte Söderquist

Bilder