Arkiv

Hembygdsföreningen har ett ganska omfattande arkiv med handlingar som har anknytning till bygden. Där finns även foton som vi tyvärr ännu inte hunnit dokumentera och  ett antal volymer med handlingar med anknytning till polisväsendet inom tidigare Säffle Polisdistrikt. Arkivet är tillgängligt för forskning efter hänvändelse till styrelsen.

Det kan kanske vara av intresse att notera att vi nu har drygt 100 volymer = arkivkartonger och pärmar  i arkivet i källaren till det första hyreshuset/polishuset i Nysäter. Vi är angelägna att samla handlingar och foton som kan dokumentera bygdens utveckling och verksamhet och tar gärna emot ytterligare dokument och inte minst gamla foton till förvaring. Är Du intresserad av ett besök så kan Du ta kontakt med någon i styrelsen så visar vi gärna vad som finns.